Over Plezier in leven

Praktijk voor Holistische Coaching of Therapie.

De praktijk wordt veelal geleid door mijzelf (Kitty Wolf) en eventueel een tweede therapeut of coach.

Ik ben een gediplomeerd coach therapeut, sta nog niet bij de kamer van koophandel en ben bezig met inschrijven bij de beroepsvereniging.

Dus op dit moment nog geen teruggave van het ziekenfonds.

Verder heb ik gedegen ervaring in het werken en begeleiden van mensen met een beperking: verstandelijk, motorisch, psychisch, gedragsproblematiek en autismeaanverwante stoornissen.

Ook kinderen met problemen kunnen bij mij terecht voor een op hun aangepast begeleidingstraject.

U kunt met bijna al uw hulpvragen terecht.

Na een uitgebreide intake zullen we samen een plan van aanpak maken.

Ik ga uit van het principe dat iedereen verantwoordelijk is voor zichzelf en verwacht dat ook van mijn cliënten.
In mijn praktijk wordt gebruik gemaakt van de volgende competenties:

Rouwverwerking, stervensbegeleiding, innerlijk kindwerk, regressie, reïncarnatietherapie, NLP, Lichaamsgerichte therapie, magnetiseren, energiewerk, creatieve therapie, meditatie, ademwerk, kindertherapie, begeleiding voor ADHD/Autismeaanverwante stoornissen.

Schuiven naar boven