IEMT OF EMDR

Weg met je angsten en paniekaanvallen!

Vanaf heden kun je bij mij ook  voor een IEMT (Integral Eye Movement Therapy ) sessie terecht.

IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapy en deze methode heeft inmiddels de reputatie om vaak snel en blijvende resultaten te creëren als gaat om klachten gerelateerd aan angst, fobie en wanneer mensen om niet verklaarbare redenen vaak emotioneel worden in bepaalde situaties.

Integral Eye Movement Therapy (IEMT) is een therapie waarbij de ogen worden bewogen om nieuwe verbindingen in de hersenen te maken en op deze manier de gevoelsmatige sensaties (emoties) die passen bij angst, fobie of de ongewenste emoties bij bepaalde situaties te verminderen of te laten verdwijnen.

IEMT biedt in veel gevallen een goed resultaat wanneer je hebt te maken met traumatische beelden die je angst of andere nare gevoelens geven of wanneer je last hebt van terugkomende negatieve gevoelens (depressie, futloosheid of geestelijke vermoeidheid). IEMT kan je dan helpen om de nare gevoelens om te zetten in betere gevoelens. Immers een ander en beter gevoel zorgt vaak dat je ook beter met situaties kun omgaan.

IEMT lijkt, wanneer je naar een demonstratie kijkt, op EMDR therapie maar er is één cruciaal verschil: in IEMT praten wij niet of nauwelijks over “het probleem” en dat is voor de cliënt wel zo prettig. Het enige wat de cliënt hoeft te doen is gedurende het proces van het bewegen van de ogen volgens een bepaald patroon,  blijven denken aan het beeld wat hij/zij een naar gevoel geeft. Het resultaat is na afloop dat het beeld of de beelden hun emotionele impact hebben verloren en gewoon op de achtergrond verdwijnen.

Kosten?

797 euro ex.btw.  (= 3 contact momenten)

Hoeveel heb je tot nu toe al al aan dit probleem besteed?

De belangrijkste verschillen tussen IEMT en EMDR

Zoals gedefinieerd door en met dank aan Andrew T. Austin:

IEMT (Integral Eye Movement Therapy)

 • Is een model gebouwd rond het aanpakken en oplossen van de 5 Patronen van Chroniciteit
 • Heeft toepassingen in het oplossen van PTSS
 • Traumatische beeldmateriaal is grotendeels irrelevant voor het proces
 • Adressen afdrukken van emotie voor het creëren van kinesthetische verandering
 • Adressen afdrukken van identiteit voor het maken van veranderingen in self-concept
 • Maakt gebruik van oogbewegingen als de dominante mechanisme voor verandering
 • Door het ontwerp zorgt voor gemakkelijk introspectie en een alpha-staat met vrij zwevende beelden
 • Voorafgaand kwalificatie is niet nodig voor de opleiding in IEMT
 • Ontwikkeld op basis van een origineel idee van Steve en Connirae Andreas door Andrew T. Austin

EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)

 • Is een model gebouwd rond het oplossen van trauma
 • Is een applicatie voor het oplossen van PTSS
 • Traumatische beeldtaal staat centraal in het werk en de klant wordt aangemoedigd om “observeren” trauma
 • Maakt gebruik van oogbewegingen en tikken en afwisselende geluiden
 • Maakt gebruik van affirmaties en positief geloof uitspraken
 • Alleen psychologen en medische professionals kunnen officieel worden gecertificeerd EMDR
 • Ontwikkeld op basis van een origineel idee van John Grinder door Francine Shapiro

Integral Eye Movement Therapy (IEMT)

IEMT is oorspronkelijk ontwikkeld door Andrew T. Austin. In tegenstelling tot andere vormen van therapie gebaseerd op oogbewegingen, betreft IEMT niet simpelweg links-rechts oogbewegingen, waarbij het optreden van een effect niet altijd gegarandeerd is. Met IEMT kan ik als practitioner op zeer nauwkeurige wijze kalibreren welke oogbewegingen de grootste impact hebben op de beoogde veranderingen t.a.v. bijvoorbeeld jouw gemoedstoestand. Hierdoor kan met IEMT in een relatief korte periode (meestal binnen één sessie) al effect worden bereikt.  IEMT kan ingezet worden bij post traumatische stress (PTSS) , als je last hebt van heftige emoties rond een bepaalde gebeurtenis of als je kampt met een identiteitsconflict. Het voordeel van IEMT is dat je niet eens diep hoeft in te gaan over de aanleiding van jouw emoties. Jouw hele verleden hoeft niet te worden opgerakeld. Het gaat er bij IEMT om dat je zelf de relevante gebeurtenissen in jouw gedachten houdt, tijdens het volgen van de aangegeven bewegingspatroon, met jouw ogen. Je zult dan merken dat negatieve gevoelens omtrent deze gebeurtenis of de desbetreffende kwestie zullen verminderen. Als IEMT practitioner kan ik aan jouw oogbewegingen zien, bij welke bewegingsrichtingen de grootste veranderingen optreden in jouw gemoedstoestand.  Tijdens deze sessie(s) ga je ook leren hoe je met jouw lichaamshouding en andere fysiologische aspecten jouw gemoedstoestand positief kunt beïnvloeden. Na een IEMT sessie kun je wel wat vermoeidheid ervaren en krijg je instructies om dit zoveel mogelijk te verminderen. Gedurende de dagen en weken na de IEMT sessie(s) zullen er ook de nodige nazorg contactmomenten plaatsvinden.

 

 

Vergoeding

Kosten voor begeleiding worden soms vergoed via een PGB of de aanvullende verzekering van je ziektekostenverzekeraar. Ook blijken werkgevers vaak bereid in de kosten voor coaching en begeleiding tegemoet te komen. Iedere werkgever is immers gebaat bij goed functionerende, gezonde werknemers. Indien je re-integreert na of tijdens ziekte, is je werkgever zelfs verplicht externe re-integratiebegeleiding in te schakelen. Het is de moeite waard om dit te onderzoeken en bespreekbaar te maken.