Negatieve gevoelens kwijt?

 Welke nare gevoelens ervaar jij als storend in je leven en in je werk?

Create your free online surveys with SurveyMonkey , the world’s leading questionnaire tool.